Unge i trivsel og sund aktivitet

Forventningspresset på vores unge har aldrig været større og det går ud over vores børns selvsikkerhed. Børn bliver målt, vejet og sammenlignet i skolen, af klassekammeraterne og af forældrene. Der var mere end 52.000 opkald til børnetelefonen i 2020. 50.000 unge er udenfor aktivitet fordi de ikke har arbejde eller er under uddannelse. Flere børn og unge føler sig ensomme og i værste fald har selvmordstanker. Det skal der styr på nu !

Jeg vil være med til at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel. Både når det kommer til sunde aktiviteter og bevægelse, sunde fællesskaber i foreningsliv eller igennem andre fællesskaber men også mental sundhed. Hvis sidste ikke er til stede, er første del kun en ydre indpakning. 

Et besøg på Børns vilkårs side fortæller om alt for mange ulykkelige unge og om unges mistrivsel, heraf om Ensomhed, manglende selvværd og mobning, enten fysisk eller digitalt er nogle af de udfordringer børn og unge har. 
Vi har alt for mange unge der føler sig ensomme og udenfor fællesskabet. Så selvom der er mange tilbud på fællesskaber igennem foreningslivet, så er det ikke alle unge der griber efter disse muligheder. Det kan der være mange grunde til. 
Ligesom der også er mange grunde til, at 50.000 unge i dag står udenfor aktivitet i hverdagen enten igennem arbejde eller uddannelse. 

45 procent af unge på fx htx føler sig presset af karakterpresset. Mange er bange for ikke at have mulighed for at komme videre og at komme videre på en videregående syntes at være “sådan man får succes”. 

Selvom Erhvervslivet længe har efterspurgt at de unge går videre på en erhvervsuddannelse, så er der flere og flere unge der vælger gymnasiet. Faktisk 80 %. 
De der vælger en erhvervsuddannelse risikere at falde fra fordi der ikke er praktikpladser. 

20 % af de unge københavnere der starter på en gymnasial uddannelse falder fra. 
51% af de unge københavnere der starter på en erhvervsfaglig uddannelse falder fra. 

København har foruden en masse aktivitetstilbud også tre sundhedstilbud til de unge:

– Sundhedstjek som er et tilbud om samtaler til unge i alderen 16-24 år.
Fokus er på spise- og træningsvaner, kropsidealer, seksualitet, kønsidentitet, stress, søvn og problemer i forhold til skole, venner, kæreste og familie

– Ung i forandring som er et tilbud om 10 gratis psykologsamtaler til unge, der oplever sociale eller psykiske udfordringer og har brug for en at tale med

– Sund vægt som er et tilbud til børn med svær overvægt. Børn og unge henvises ofte fra sundhedsplejen og tilbuddet består af familiesamtaler, ugentlig motionstilbud og madværksteder

Jeg er selv mor til to teenagepiger og kender til det udfordringer ved at være forældre til unge i den aldersgruppe.

Jeg vil arbejde for mere fokus på det forventningspres vi lægger på vores unge og hvordan vi gør livet lettere for dem, så de ikke bebrejder sig selv allerede før livet rigtig er gået i gang.

Referencer:
Elever: Unge tabes på gulvet af en nulfejlskultur – Altinget: Uddannelse
Børns Vilkår | Sammen stopper vi svigt | Støt Børns Vilkår (bornsvilkar.dk)

Brochure:
Velkommen til Sundheds og omsorgsforvaltningen (side 38-39)
Status på København 2021 – Københavns Kommune