Bedre ældrepleje og aktivt seniorliv

Vi har udfordringer på ældreområdet på flere planer: Manglende plejepersonale nu og i fremtiden, manglende plejehjemspladser og ældre der føler sig ensomme. Det skal vi have gjort noget ved i København og på landsplan.

Vi har udfordringer på ældreområdet på flere planer: Manglende plejepersonale nu og i fremtiden, manglende plejehjemspladser og ældre der føler sig ensomme. Det skal vi have gjort noget ved i København og på landsplan. 

Aktive ældreborgere har ofte en bedre livskvalitet og oplever mindre sygdom. I København er 21% af borgerne over 65 år medlem af en ældreklub, hvor de indgår i fælles aktiviteter. Omkring 60 % af de pårørende føler, at de står overvejende alene med ansvaret for deres nærmeste – og mere end hver tredje pårørende føler sig stresset eller udbrændt. Der er masser af tilbud for ældre – alligevel er der 50.000 ældre der føler sig ensomme jf. Ældresagen. 

Det er vigtigt, at vi sørger for at alle ældre benytter sig af de tilbud der er i Københavns Kommune – og så skal vi et skabe et bedre hverdagsrum hvor plejepersonale og ældre har det godt sammen og hver for sig.

En mulig løsning på manglende arbejdskraft, for lidt fællesskab og manglende arbejdsglæde kunne være at finde nye boformer, så fællesskabet findes der hvor du bor fx i seniorboligfællesskaber. 
Det ville give mindre ensomhed og mere fælles aktivitet. 

Vi forbedre image og respekten for plejeområdet. Vi mangler plejepersonale. Samtidig er der både meget sygdom og få der ønsker at arbejde fuldtid. Der er 17 % sygdom hos plejepersonale på ældreområdet og kun 17% der arbejder fuldtid jf. Kend din kommune.
Et vigtigt mål er derfor at arbejde på image og forbedring af disse tal

En af de ting man kan gøre for at forbedre arbejdslivet for plejepersonalet er at tage toppen af bureaukrati og dokumentationskrav, så plejepersonalet arbejder med det de helst vil, nemlig at hjælpe og drage omsorg for de ældre.

Vi skal ligeledes være åbne for ny velfærdsteknologi og IT som kan gøre hverdagsopgaver nemmere og skabe rum for fællesskab over nettet. Flere hjemmebesøg online. 

Københavns kommune har 3 pejlemærker indenfor ældreområdet:
Frihed
Tryghed 
Fællesskaber

Områder jeg vil fokusere på:
Flere friplejehjem og seniorboligfællesskaber
Flere tilfredse medarbejdere i plejesektoren
Større tilknytning imellem aldersgrupper 
Større deltagelse i fællesaktiviteter
Fokus på pårørende og frivilligindsatser
Velfærdsteknologi og IT på ældreområdet