Hvis Mette Frederiksen ønsker at føre borgerlig politik, så burde hun i stedet lade de borgerlige stå for det

BORGERLIG FLØJ ER DEN ÆGTE VARE, når det kommer til dele af Regeringens fremlagte 2030 plan.
Lad os bare sige, at Regeringen faktisk gerne vil finde 8 milliarder i øget beskæftigelse og at nedenstående indsatser øger beskæftigelsen med yderligere 40.000 personer. Initiativerne er borgerlig politik, så hvorfor skulle borgerlige ikke stå for ansvaret for at gennemføre det?
Hvordan vil Socialdemokratiet lave disse reformer med støttepartier som SF og Enhedslisten – det er jo ikke realistisk, taget i betragtning af, at det netop er med disse partier, at Regeringen fx har sat kontanthjælpen op

Men ellers ros til nedenstående visioner. De er ikke nye, men er den rigtige vej at gå

  • Flere unge som gennemfører en faglært uddannelse
  • Flere med ikke-vestlig baggrund skal deltage på arbejdsmarkedet
  • Færre voksne der langvarigt står uden for arbejdsfællesskabet
  • Færre unge som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse
  • Flere seniorer skal have lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet
  • Reduceret sygefravær og færre med deltid
  • Flere ufaglærte voksne skal opkvalificeres

Regeringen ønsker at bruge hele råderummet til at udvide den offentlige sektor med 48 milliarder frem mod 2030. Regeringen fremtryller 40.000 flere i beskæftigelse på ovenstående indsatser og reformer som man i årtier har haft fokus på – og så sætter hun ´gevinsten´ ind på offentligt forbrug –

Forbrugertilliden til fremtiden har ikke været lavere i flere årtier og flere mindre virksomheder begynder nu at gå konkurs.

Inflationen er steget voldsomt med ekstrem høje energi- og fødevarepriser. Nu stiger renterne også og boligmarkedet stagnerer. Længere liggetider og lavere priser. Vi kan nemt se ind i flere tvangsauktioner på boligmarkedet og det er ofte også en indikation på vej til en større økonomisk krise

For at holde forhåbningerne oppe og økonomien kørende, er vi nødt til at lette skatterne og hæve beskæftigelsesfradraget, så forbrugerne får ro på situationen – og vi skal ligeledes have gjort noget for Erhvervslivet fx vil stærk momsreduktion imellem virksomheder give bedre likviditet og øge indtjeningen, lavere erhvervsskatter og ingen skat ved generationsskifte, så virksomheder kan overdrages til næste generation med en smule likviditet her i krisen. Alternativt risikerer vi at de familieejede virksomheder bliver solgt alt for billigt til udenlandske fonde her i krisen.

Stem borgerligt – så får du den originale politik på hylderne. Socialdemokratiet benytter sig af borgerlige visioner, men deres opland er rødt. Det vil ikke være muligt at gennemføre uden blå stemmer, så hvorfor ikke lade blå styre skibet sikkert i havn. Vi skal tænke klogt i krisen og vi skal modvirke og forebygge en endnu værre økonomisk krise – i krisen stemmer folk borgerligt.